Minister Czarnek zapowiada zmiany w systemie edukacji

Zdecydowane wzmocnienie nauk humanistycznych. Takie zmiany zapowiedział w ostatnich dniach Przemysław Czarnek minister edukacji i nauki. Jego zdaniem najwyższy czas zakończyć „pedagogikę wstydu”. Ma w tym pomóc wprowadzenie do kanonu obowiązkowych szkolnych lektur dzieł papieża – Polaka Jana Pawła II a także rozwiązanie kwestii dekomunizacji na uczelniach wyższych.

Nauka humanistyczna fundamentem wychowania

Minister w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 zapytany został o kwestię nauk humanistycznych i ich rolę w obywatelskim wychowywaniu młodego pokolenia. Zauważył, że nauki te zostały stłumione i ich wzmocnienie jest kwestią priorytetową. Podkreślił rolę przedmiotów humanistycznych w nauczaniu dzieci i młodzieży zarówno w szkołach podstawowych jak i średnich. Stwierdził, że nacisk na nauczanie historii i zwiększenie ilości godzin w programie lekcyjnym pozwoli ostatecznie zakończyć obecną w edukacji od kilkudziesięciu lat pedagogikę wstydu. Zapowiedział zmianę i poprawienie podręczników, które w wielu miejscach nie pasują do podstawy programowej.

Dziedzictwo Jana Pawła II

Ministra Czarnka zapytano także o wpływ dorobku filozoficznego papieża – Polaka. Wyznał, że jest zniesmaczony i oburzony faktem, że na uczelniach niejednokrotnie odmawia się studentom i doktorantom cytowania myśli z dzieł św. Jana Pawła II albo św. Tomasza z Akwinu zarzucając, że nie byli oni naukowcami. Szef resortu uznał takie działania za zgniliznę w systemie szkolnictwa, którą jak najszybciej należy zneutralizować. Podsumował, że krokiem w tym kierunku jest umieszczenie w kanonie lektur dzieł naszego papieża.

Wolność w nauce

Przemysław Czarnek wyraził też swoje zdanie oraz plany w kwestii wolności w nauce. Stwierdził, że choć on sam nie odmawia nikomu prawa do odmiennych poglądów to dzisiaj de facto nauka i szkolnictwo wyższe nie posiadają pełnej wolności i swobody. Zauważył, że osobom o konserwatywnym i chrześcijańskim światopoglądzie niejednokrotnie odmawia się prawa do pełnej swobody. Objawia się to często blokadą lub wręcz odmową organizacji konferencji w tematyce pro-life lub chrześcijańskiej. Jednocześnie pełną swobodę w tym wymiarze posiada strona lewicowo-liberalna. Na pytanie o konieczność zmian odparł, że jest to absolutnie niezbędne, gdyż obecnie widać wyraźną dysproporcję. Często rektorzy wszczynają postępowania wobec profesorów, którzy cytują słowa np z katechizmu Kościoła katolickiego przy braku jakiejkolwiek reakcji na radykalne wypowiedzi osób o poglądach lewicowych.