Profesor Legutko krytycznie do rektorów

Znany z mocnych i stanowczych wypowiedzi europoseł i profesor Ryszard Legutko zabrał głos w sprawie aktualnych wydarzeń. Odniósł się do oświadczenia KRASP oraz niedawnych wypowiedzi rektorów. W wystosowanym liście otwartym jednoznacznie skrytykował podejście władz uczelni wobec trwających od 22 października protestów.

Krytyka

Ryszard Legutko wyraził swoje jednoznacznie krytyczne stanowisko i zdecydowaną dezaprobatę dla decyzji władz uczelni, które wyrażają poparcie dla nasilających się protestów. Część z nich ogłasza bowiem, w związku z całą sytuacją, godziny rektorskie czym w pośredni sposób zachęca studentów do udziału. Jak zaznaczył, w Polsce w ostatnich dniach dochodzi do barbarzyńskich aktów wandalizmu, ataków na kościoły, niszczenia ważnych dla Polaków miejsc, symboli oraz pomników historycznych. KRASP nie zabiera zdania w tej kwestii i nie potępia tych ekscesów czym, zdaniem profesora, wyraża milczące przyzwolenie. W ocenie profesora Legutki nie jest to wyraz neutralności światopoglądowej, jaką powinny prezentować uczelnie. Jest to ewidentny akt zaangażowania ideologicznego.

Odezwa KRASP do studentów

Jednoznacznie krytycznie skomentował wypowiedź prezydium KRASP z 30 października „Jesteśmy z Wami i dla Was” są nieodpowiedzialne i zdecydowanie naruszają etos akademicki. Wstrzemięźliwość władz uczelnianych kształtujących młode pokolenia wobec narastającej wulgarności w przestrzeni publicznej jest wyrazem jednostronnego wsparcia. Jak zaznacza profesor, uczelnia ma za cel uczyć studentów poruszania się pośród argumentów i prowadzenia na ich podstawie merytorycznej dyskusji. Zaś to, co ma miejsce obecnie jest dalekie od ostrożności intelektualnej w wywołujących gorące emocje okolicznościach.

Przypomnijmy, 30 października br pojawił się wystosowany do młodzieży akademickiej apel KRASP, w którym rektorzy wyrazili zrozumienie dla powodów oburzenia studentów, doktorantów oraz innych członków wspólnoty. Jednocześnie zapewnili o swoim pełnym wsparciu w trudnym czasie.