Jan Kochanowski – twórca nie tylko Trenów, lecz również filozofii

Nie wszyscy widzą o tym, że jeden z najwybitniejszych słowiańskich twórców epoki renesansu stworzył własną filozofię. O ile wiedza o Trenach Kochanowskiego wśród Polaków jest bardzo duża, o tyle wiedza i świadomość tego, że stworzył on własną filozofię jest już znacznie mniej widoczna wśród Polaków. A warto zaznaczyć, że opatrzył nią np. Treny.

Wielki twórca doceniony jeszcze za życia

Jan Kochanowski miał to szczęście, że już za życia ogłoszono jego utwory wielkimi dziełami, więc cieszył się sławą. Dla Jana Kochanowskiego jedną z bardziej cenionych lektur był „Psałterz Dawidów”. Jednakże dla literaturoznawców ważne były utwory „Pieśni” oraz „Fraszki”. Później dziełem wszech czasów stała się liryka żałobna zawarta w „Trenach”. Zostały one docenione nawet w Europie.

Treny Jana Kochanowskiego

Utwory jakimi są Treny Jana Kochanowskiego powstały w dosyć szybkim tempie. Szybkie pisanie Jana Kochanowskiego było spowodowane okolicznościami. W 1578 roku zmarła jego ukochana córeczka Urszulka. W ciągu 2,5 roku życia Kochanowski zdążył pokochać swoje dziecko miłością wielką, nie dziwi więc, że napisał o niej piękny utwór. „Treny” składają się z 19 wierszy, które tworzą cykl poetycki. Epitafium jest przeznaczone dla jego drugiej córki o imieniu Hanna, która również zmarła. Ja Kochanowski zawarł w swoim dziele filozofię życia i umierania.

Filozofia zawarta w Trenach Kochanowskiego

Każdy filozof weryfikuje swoje poglądy w twórczości i w życiu codziennym. Jest to widoczne u wielu pisarzy. Później z ich rozważań oraz przemyśleń korzystają miliony osób, które czytają ich utwory. Kochanowski również w swoich utworach zawarł swoje poglądy oraz filozofię życiową. Czytelnicy mogą chociażby zgłębić myśl filozoficzną nad żałobą, bólem i cierpieniem po stracie najbliższej osoby. Smok jako śmierć, czy też słowik jako ukochana córeczka Urszulka.

Na przełomie lat możemy stwierdzić, że z jego utworów można nauczyć się bardzo dużo i lepiej zrozumieć najważniejsze dla człowieka tematy. Na podstawie twórczości Kochanowskiego możemy zauważyć, że to strata dziecka boli najbardziej. Jak widać Jan Kochanowski znał mitologię, dlatego świetnie używa Persefonę w swoich utworach.