Polskie Muzeum Narodowe w Rapperswilu przed widmem likwidacji

Powstałe w 1870 roku, 23 października w szwajcarskim Rapperswilu Polskie Muzeum Narodowe stanęło przed widmem likwidacji. Przez całe 150 lat istnienia miejsce to było centrum polskiego emigracyjnego życia naukowego, politycznego oraz społecznego.

Znajdująca się na zamku instytucja ma dwie możliwości, albo opuści zajmowane pomieszczenia i przeniesie się w inne miejsce, albo zostanie zlikwidowana. Jednym z powodów są plany przebudowy obiektu opracowane przez tamtejszy samorząd. We wrześniu pojawiła się informacja, że możliwe będzie pozostanie placówki w dotychczasowej lokalizacji jednak zmianie ulegną dotychczasowe warunki i może się okazać konieczna pomoc finansowa ze strony darczyńców.

W tym miejscu warto podkreślić, że Szwajcaria to kraj, który od wielu już pokoleń, od początku XIX w przyciąga polskich emigrantów politycznych. Wśród osób, które wybrały ten kraj jako swoją nową drugą ojczyznę byli mężowie stanu tacy jak m.in. Tadeusz Kościuszko. Podczas Wielkiej Emigracji po ostatnim rozbiorze neutralna republika stała się bezpieczną przystanią dla wielu Polaków. Wśród nich był także nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz. Odwiedził on to położone na malowniczym i urokliwym półwyspie miasteczko Rapperswille nazywane „miastem róż”. W czasie swojego pobytu powstało wiele jego szkiców przedstawiających tamtejsze krajobrazy. Poeta uznał, że tak uroczej okolicy nie da się opisać słowami, w związku z czym posłużył się innym środkiem wyrazu.